Μια εκπομπή που αναζητά τα θραύσματα της Κυριακής στο ελληνικό τραγούδι. Την πολιτιστική αξία και τα τραγούδια που φτιάχτηκαν απ’ τις Κυριακές.
Της μέρας αυτής της κοινής για όλους – του ρεπό – της μέρας που χαράχτηκε ανεξίτηλα στο ελληνικό τραγούδι.
Τραγούδια και ιστορίες που ακούγονται με τα μαγαζιά κλειστά και έρχονται να υπενθυμίσουν ότι αυτό που δεν είναι διαπραγματεύσιμο είναι να γίνουμε «απλοί καταναλωτές». Απλοί χρήστες της ίδιας της ζωής μας.

Η εκπομπή μεταδόθηκε την Κυριακή 1 Απρίλη 2018

Ιδέα / Επιμέλεια / Παρουσίαση: Αντρέας Βάγιας
Αφίσα: Χρήστος Παπαμιχάλης